Het antwoord voor de aanwijzing:

Ruud Willem en Bart kennen we nog van Big __ Antwoorden

is:


B R O T H E R« Previous Allemaal Puzzel 2 Antwoorden Next »
About CodyCross

CodyCross is een beroemde nieuw uitgebrachte game die is ontwikkeld door Fanatee. Het heeft veel kruiswoordpuzzels verdeeld over verschillende werelden en groepen. Elke wereld heeft meer dan 20 groepen met elk 5 puzzels. Sommige van de werelden zijn: Planet Earth, Under The Sea, Inventions, Seasons, Circus, Transports and Culinary Arts.